FUNTOOSH

March 22, 2011

Indian Idol- 5 Top 12 Contestant Photos

Arpita Khan, Kolkata
Arvind Gujral, Ludhiana
Asit Kumar Tripathi, Bangalore
Bhumi Trivedi, Baroda
Kanika Joshi, Mumbai
Lakshay Nijhawan, New Delhi
Manisha Karmakar, Kolkata
Meghna Kumar, Jhansi
Naushad Ali Kawa, Jaipur
Rakesh Maini, Agra
Sashi Suman, Mumbai
Shivam Pathak, Mumbai
Sreeramchandra, Secunderabad
Swaroop Khan, Jodhpur
Tia Kar, Mumbai
Vishwas Rai, Allahabad
Yashraj Kapil, New Delhi
TOP 13 LIST IS--
Arpita Khan, Kolkata
Bhumi Trivedi, Baroda
Manisha Karmakar, Kolkata
Meghna Kumar, Jhansi
Naushad Ali Kawa, Jaipur
Rakesh Maini, Agra
Sashi Suman, Mumbai
Shivam Pathak, Mumbai
Sreeramchandra, Secunderabad
Swaroop Khan, Jodhpur
Tia Kar, Mumbai
Vishwas Rai, Allahabad
Yashraj Kapil, New Delhi
Give Ur Comments Below About Ur Favourite IDOL

1 comment:

Blog Archive